Nieuwe website Delfin Corporate Services

15 oktober 2018

Na 5 jaar was het tijd voor een nieuwe website. Of eigenlijk de eerste website voor Delfin Corporate Services. Tot nu toe was Corporate Services een onder deel van de website van Delfin.eu.

Echter zowel Delfin Corporate Services als Delfin Executives zijn hard aan het groeien en hebben ruimte nodig om dit aan de buitenwereld te tonen. Daarnaast zit er een te beperkte overlap tussen de doelgroepen van beide organisaties. En willen vanzelfsprekend wel relevant blijven.

Vandaar deze nieuwe, frisse en transparante website. Waarin we Delfin Corporate Services kort en bondig aan u presenteren.